კახეთში შესაძლოა ბიოლოგიურად სუფთა ღვინის წარმოება დაიწყოს