იაპონიაში ქართული ღვინის შეტანის პროცედურები მარტივდება