ივრის ზეგნის აგროკლიმატი მევენახეობის განვითარებისთვის