დამოუკიდებლობის 100 წელი - შეხვედრა აგრარულ უნივერისტეტში