მიხეილ დოლიძე, მარანი კასრელი, მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (49)