გიორგი ქოქრაშვილი, შატო ხაშმი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (41)