უკრაინაში იმიტირებული ქართული ღვინო გაყიდვებიდან ამოიღეს