ბარიერები ღვინის ექსპორტიორებისთვის - კვლევის შედეგები