ვახო იდოიძე, ბაბანეურის მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (38)