ვახტანგ ბერუაშვილი, მარანი "ვახტანგური" - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (36)