კარლა კაპალბოს წიგნი ქართული ღვინის და კერძის კულტურაზე