ქართული პლატინები და ოქროები Decanter World Wine Awards-ზე