ერეკლე ლოლაძე, Georgian Brothers' Winery - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (19)