ლაშა ჯუღელი, იმერული ღვინის კომპანია - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (14)