ნათენაძის მარანი - მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (10)