სიმონ ჩხეიძის მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (2)