ღვინის დეგუსტაციის სახელმძღვანელო, ღვინის დეფექტების ამოცნობა