ნიკა ვაჩეიშვილის მარანი – მცირე მარნების მცირე ანთოლოგია (1)