ქართული ლუდის ბრენდი ცნობილ სახელებს შორის გამოჩნდა