ანონსი – გადაჭრილ გორაზე ჩატარებული უახლესი არქეოლოგიური გათხრების შესახებ