ანონსი - 29 მარტი, საინფორმაციო–სამუშაო შეხვედრა – ახალი ღვინის ფესტივალი 2016