ჯონ ვურდემანის მხარდამჭერ აუქციონზე გაიყიდება ღვინოები, რომლებიც საქართველოში ხელმისაწვდომი აღარ არის