ღვინის კლუბში ახალი მარნის მშენებლობისა და მოწყობის საკითხებზე ნიკა ვაჩეიშვილის ლექცია ჩატარდა