კრახუნა ივერია, კახური ტრადიციული მეღვინეობა, 2014