ვაზის ძველი კულტურა ქიზიყში: ეთნოგრაფიული მონაცემების მიხედვით