ოზ კლარკი, საფერავი და გეგმები ჯეიმზ მეის კათარზისისთვის