გიორგი ბარისაშვილი. სტუმარ-მასპინძლობა საქართველოში, ნაწილი II, სტუმრისადმი დამოკიდებულება