"დიდუბე პლაზაში" ქვევრის შესახებ საჯარო საგანმანათლებლო სემინარი ჩატარდა