ღვინის კლუბის ვიდეო–ჭაშნიკები #2 ჩინური (ქვევრი), იაგოს ღვინო, 2013 / საფერავი (ქვევრი), შალაურის მარანი, 2013