ახალი ღვინის ფესტივალი 2015 – მალხაზ ხარბედია კომუნიკატორში