ლექცია ღვინის კლუბში - ენოთერაპია და ტრადიციული ქართული მეღვინეობა - კახა ჭოტიაშვილი