სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსი: ჩვენი ფუნქციაა, დავიცვათ მომხმარებლის ინტერესები