საფერავი ველისციხის, კახური ტრადიციული მეღვინეობა, 2012