ანონსი – მევენახეობა–მეღვინეობის განათლების პრობლემები საქართველოში – ლექცია ღვინის კლუბში