ენოთეკები, ქართული საკოლექციო ღვინოები და პერსპექტივები