ქვევრის ღვინის დაყენების უძველესი ქართული ტრადიციული მეთოდი – დოკუმენტები