ჩხავერი ჩხაიძის, კახური ტრადიციული მეღვინეობა, 2012