არა მარტო ჩაქაფულში, მამა! - ანუ ღვინო კულინარიაში