სოვინიონ ბლანი (ნახევრადმშრალი), შატო მუხრანი, 2011