ქართველი მეღვინეები რუსეთის ბაზრის გახსნის მოლოდინში