კიდევ ერთი ღვინის ფესტივალი ღვინის სამშობლოს დედაქალაქში