ღვინით დახატული პორტრეტები (1) ემილ პეინო (Émile Peynaud), ენოლოგიის მამა