ბერების ღვინო, რქაწითელი, ალავერდის მონასტრის მარანი, 2010