რეტროსპექტივა - "რთველი 2006" - წარმატებული თუ წარუმატებელი