ღვინის დაავადებები – ყურძნიდან მოპოვებული ნაკლულოვანებანი