რომელ ღვინოს მიანიჭებთ უპირატესობას საახალწლო სუფრისთვის?