კარგი ღვინო და კარგი ადამიანები "ახალი ღვინის ფესტივალზე"