ოთარ იოსელიანი/ღვინოშია ჭეშმარიტება!/Adieu, plancher des vaches!