ქართულ ბაზარზე იაპონური ალკოჰოლური სასმელი გამოჩნდა